Connect with us

Politika

Gürer: “Meralar alarm veriyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, ülkemizde 41 ilde etkisini artıran kuraklığın, yalnızca ekili alanlarda değil, hayvancılıkta da ciddi sorunlara neden olabilecek boyutlara ulaştığını söyledi. 

Kuraklık nedeniyle mera alanlarında da verim kaybının oluştuğunu, yemde arpa fiyatlarındaki artışın yaratacağı sorun yanında  buğdaydaki rekolte kaybının ise saman  açığına neden olacağını  ifade eden Gürer, gerekli önlemlerin alınmaması halinde  yemde dışa bağımlılığımız bu sefer saman ithalatına yönelinmesine neden olacağını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Gürer, tarımdaki kuraklık ve kuraklığın hayvancılık üzerinde neden olabileceği etkileri ile çözüm yollarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

41 İLDE CİDDİ KURAKLIK ETKİSİ VAR 

Bu yıl ülkemizdeki kuraklık tehdidinin 22 ilden 41 ile çıktığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçtiğimiz yıl ekilen ürünlerin büyük bölümünün biçerdöverler tarlaya girmeden, üreticiler tarafından traktörlerle sürülmek zorunda kaldığını belirtti. 

REKOLTA KAYBI ÇOK YÜKSEK 

Advertisement

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), yalnızca buğdayda 1.5 milyon ton rekolte kaybı olacağını açıkladığını, odalar ve çiftçi birliklerinin ise kaybın 3.5 milyon tona ulaşabileceğini ifade ettiklerini anlatan Gürer, “Buğdayda rekolte kaybı ithalatın daha fazla yapılmasına yol açacak. Türkiye şartlarında buğday temin edilemeyeceği için ithal edilecek buğday, ülkemizdekinden çok daha fazla fiyata mal olacak” dedi. 

SU SEVİYESİ BÜYÜK ORANDA DÜŞTÜ 

Tarım alanlarında kuraklığın rekolte kaybına neden olacağını, bazı bölgelerde içme suyunun tarım alanlarının sulanmasında kullanılacağı için içme suyu sorununun da baş göstereceğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, göletlerdeki su seviyesinin düştüğünü, bu durumun sadece tarlalarda değil bağ ve bahçelerde de ciddi sıkıntılara yol açabileceğini ifade etti. 

Yeraltından elektrikle su çıkarmanın mali açıdan çiftçiye büyük külfet getirdiğini kaydeden Gürer, çiftçilerin ürünlerini yeterince sulayamayacağını, bunun da rekolte düşüklüğüne neden olacağını belirtti. 

SU FAKİRİYİZ 

Advertisement

Kuraklığın 41 ilde tespit edilmesine rağmen Tarım Bakanlığının bu konuda yeterli önlem almadığını söyleyen CHP Milletvekili Gürer, Türkiye’nin su fakiri bir ülke olduğunu bu nedenle, su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini ifade etti. 

OLAN TÜKETİCİYE OLACAK 

Çiftçilerin ve hayvancılık yapanların kuraklıktan doğrudan etkilendiği için hem üretim ve rekoltenin düşeceğini hem maliyetin artacağını vurgulayan Gürer, bu durumda tüketicinin de ürünü daha pahalıya temin etmek zorunda kalacağını belirterek, bu tablonun; ürün elde etmeden sıkıntılı bir döneme girildiğinin işareti sayılabileceğini anlattı. 

MERA ALANLARIMIZ 20 MİLYON HEKTARDAN 11 MİLYON HEKTARA DÜŞTÜ 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılıkta yemin önemli olduğunu, giderlerin yüzde 70’inin yem olarak belirlendiğini ifade ederek, “Kaba yem ve karma yemi olarak tabir edilen 2 yem var. Bu iki yemde tarıma bağlı ve sürekli fiyatlar artıyor. Hayvancılığın verimliliğinin artırılması ve sorunların azalması  meralara bağlıdır. Cumhuriyet döneminde ülkemizde mera alanları, tarım alanlarının yarısı iken, 1970’li yıllarda 20 milyon hektar mera alanı bugün 11 milyon hektara gerilemiştir” dedi. 

Advertisement

MERA ALANLARI TEHDİT ALTINDA 

Mera alanlarının halen farklı tehdit altında olduğuna işaret eden Gürer, erozyonun yanısıra, kuraklık nedeniyle ot büyümemesinin de mera alanlarında soruna neden olduğuna vurgu yaptı. 

HAYVAN-BİTKİ-TOPRAK-SU BAĞLANTISI 

Verimli bir tarım ve hayvancılık politikası için hayvan- bitki-toprak-su bağlantısının doğru yapılması gerektiğini söyleyen CHP Milletvekili Gürer, yabancı ülkelerin mera varlıklarından da örnekler verdi.  Kültür ırkı bir büyükbaş hayvan için yıllık 4,5 ton yem ihtiyaçtır.4,5 ton yem için 7 ton Mısır silajı ve 1,5 ton kuru ot, yonca, fig, arpa, yulaf, korunga gereklidir .Kuraklık bu üretimleri özellikle kuru tarım alanlarında ciddi etkilemiştir. Hayvan başına  en az  2,5 dönüm sulu,5 dönüm kuru tarım alanı ihtiyaçtır ki hayvancılık sürdürülebilsin. Kaliteli yem için  yağış ve su çok önemlidir. Su yoksa sorun vardır” diye konuştu.

MERA ALANLARI İSHAL EDİLMELİ

Advertisement

Gürer, “İrlanda’da hayvanların ihtiyaçlarının çayır ve meralardan karşılanma oranının yüzde 97, İngiltere’de yüzde 83, Fransa’da yüzde 71 ve Hollanda’da yüzde 54’tür. 37 milyon hektar arazisi varlığı olan Almanya’da bunun 16.5 milyon hektarının tarım arazisi, 6.2 milyon hektarının ise kaba yem üretimi için kullanılan alan olduğu bilinmektedir. Çayır ve mera alanları bu ülkede toplam alanın yüzde 28’ini oluşturmaktadır. Ülkemizde ise mera alanlarının yüzde 5’i ot biçimi yüzde 95’i otlatma için kullanılmaktadır. Avrupa’da bir mera alanında dekara 560 kilo ot düşerken ülkemizde 70 kilo  civarında verim alınmaktadır. Meralar tohum takviyesi ve bakım yapılmadığından dolayı verim düşmektedir”diye konuştu. 

Kuraklık nedeniyle buğdayda oluşan rekolte kaybının saman varlığında da düşüşe neden olacağını ve yeterli miktarda üretim yapılamaz ise yeniden saman ithalatı yapılacağını söyleyen Gürer, “Yem fiyatlarının sürekli artması, yem kullanımını da düşürdü. Bu da verim kaybına yol açtı” dedi. 

YEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÖNLENEMİYOR 

CHP Milletvekili  Ömer FETHİ Gürer, rekolte kaybının yem sorununa neden olacağı, bunun verim açısından yaratacağı olumsuzluğun yanında et ve süt üretiminin düşmesine de sorun olacağının görüldüğünü belirterek, 2019’da 1100 lira olan arpanın taban fiyatının, geçen yıl 1275 ve bu yıl 1750 liraya çıkmasının, yem fiyatlarındaki bariz artışı somut gösterdiğine dikkat çekti. Gürer, arpanın bazı borsalarda 2 bin 500 liradan işlem gördüğünü de işaret ederek, bu fiyatla besicinin yem  olarak arpa alma ihtimalinin düşük kaldığını vurguladı. Kuraklık ve girdi artışı arpa verimini de vurdu “dedi.

SÜT İNEKLERİ KESİME GİDİYOR 

Advertisement

Yaşanın sıkıntılar nedeniyle besicilerin süt ineklerini bile kesime verme düşüncesinin olduğuna dikkat çeken Gürer, süt ineklerinin kesime gitmemesi için besicilerin ve süt inekçiliği yapanların farklı şekillerde desteklenmesi gerektiğine işaret etti. 

HER YIL 1 MİLON BUZAĞI ÖLÜYOR 

Ülkemizde her yıl ortalama 4.5 milyon buzağının doğduğunu, bunun 900 bin ila 1 milyona yakınının öldüğünü kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buzağı ölümlerinin önlenebilmesi halinde ülkemizin canlı hayvan ve et ithal etmesine gerek kalmayacağını vurguladı. 

Kuraklığın etkisinin yalnızca ekili alanlarda değil, hayvancılıkta da ciddi sorunlara neden olduğunu kaydeden Gürer, bu konuda yıllardır uyarılar yapılmasına rağmen ciddi önlemlerin alınmadığını da sözlerine ekledi.

Advertisement

Politika

Eski bakan Necmettin Cevheri vefat etti

Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde hayata veda etti. 1930’da Şanlıurfa’da dünyaya gelen Necmettin Cevheri, sırasıyla Adalet Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı.

Rumico

Devamını Oku

Politika

İlk duruşma yarım saat

BULGARİSTAN’ın Varna kentinde 84 gündür tutuklu olarak bulunan cezaevi firarisi ülkücü baba Kürşat Yılmaz’ın ilk duruşması yarım saat sürdü. Duruşma, Yılmaz’ın avukatlarının iddianamenin kendilerine zamanında tebliğ edilmediğini bildirmesi üzerine 22 Ekim’e ertelendi.
Türk – Bulgar polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucu geçen temmuz yakalanan Yılmaz ile Ali Oymak, S.S.K ve Hasan Behçetov’un yargılanmasına dün başlandı. Varna Cezaevi’den geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Yılmaz’ın Varna Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmasını izlemek için Türkiye’den çok sayıda gazeteci geldi. Ancak gazetecilerin salona kamera ve fotoğraf makinesi sokmasına izin verilmedi.
Tutuksuz sanık S.S.K’nın avukatı Anton Josef iddianamenin kendilerine geç tebliğ edildiğini bu sebeble usülsüzlük yapıldığını belirterek duruşmanın ertelenmesini istedi. Bunun üzerine yargıç Olek Atanasov duruşmayı 22 Ekim’e erteledi.
Yedi avukatla anlaşan Yılmaz’ın ilk duruşmasına dört avukatı katıldı. Bulgaristan’ın eski devlet başkanlarından Todor Jivkov’un avukatı Reni Tsanova’nın duruşmaya katılmaması dikkat çekti. Dokuz tanıktan yedisinin katıldığı duruşma salonuna kelepçesiz getirilen Yılmaz, adliyeden Ali Oymak adlı adamıyla elleri kelepçeli olarak ayrıldı.

Rumico

Devamını Oku

Politika

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Türkiye’nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosu’nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda Osmanlı dönemine ithamlarda bulunulması hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgiç, “Türkiye’nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur. Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün Fransa Senatosu’nun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine, kendi tarihine bakmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Rumico

Devamını Oku
Advertisement

HAFTANIN ŞARKISI

Advertisement

Trendler